Klarenbeek

Klarenbeek

De gemeente Arnhem zegt op haar website over Klarenbeek:

“Klarenbeek is een van de oudste landgoederen van Arnhem. In het begin van de 14e eeuw bestond Klarenbeek uit bos en heidevelden. De monniken van het klooster “Monnikenhuizen” hebben toen al vijvers gegraven. In het begin van de 17e eeuw liet de burgemeester van Arnhem, die het landgoed toen in eigendom had, er veel bos aanplanten. In 1886 kocht de gemeente Arnhem het landgoed en richtte het in als park.

Bijzonderheden

Klarenbeek is aangelegd in de engelse landschapsstijl, dus met kronkelige paden en doorkijkjes. Kenmerkend zijn ook de hoogteverschillen en het bosachtig karakter. In het park is de Buitenschool gevestigd. Een school voor kinderen met gezondheidsproblemen op een gezonde plek! Vanuit de hogere gelegen bosdelen heeft u een mooi uitzicht over de stad Arnhem en de Rijn. Bij mooi weer kunt u kijken tot in Duitsland.

Parkgebied

In het zuidoosten van het landgoed ligt een klein parkachtig gebied met 4 kleine vijvers, een grotere vierkante vijver en enkele gazons. De vijvers zijn bijna allemaal omzoomd door monumentale laanbomen en worden al zeker drie eeuwen gevoed door kwelwater dat van de hogere delen van de Veluwe afkomstig is.

Landbouwgebied

De landbouwgronden van Klarenbeek bestaan vooral uit graslanden en volkstuincomplexen. Het landbouwgebied wordt aan drie zijden omzoomd door bos.

Bosgebied

Als een band van ongeveer 150 meter breed omsluit het bos aan drie zijden het open gebied van Klarenbeek. Het bos bestaat onder andere uit:

  • een soortenrijk, gemengd bos met onder meer eik, beuk, grove den en Amerikaanse eik en een gevarieerde onderbegroeiing,
  • een jong eikenbos,
  • een oud gemengd beuken-grove dennen bos waarin vooral zeer grillig gevormde beuken in voorkomen

Het hele bosgebied wordt doorsneden door een dicht en kronkelig padenstelsel en door een paar monumentale beukenlanen. De oudste boom is de Sequoia dendron die achter de Buitenschool staat.”

Links

Recent Posts