Omschrijving

Omschrijving van de tuinen

Het bouwplan “Menno van Coehoorn” is een L-vormig gebied dat als het ware om de oude kazerne heen ligt. De architect heeft destijds in het plan opgenomen dat er aan de buitenkant van het bouwplan gras afgeschermd met taxushagen moest komen. Aan de binnenzijde van het plan (Garnizoenstraat) bevindt zich dus geen taxushaag. Wel vind je hier buxushagen, maar deze zijn later door de bewoners zelf geplant om overlast van fietsende kinderen en postbodes terug te dringen. Deze buxus hoort dus oorspronkelijk niet in het plan.

Wat kenmerkend is, is dat de tuinen er allen gelijk uitzien. Dit is een voorschrift van de gemeente, dat zelfs is opgenomen in je koopakte. Door de geïntroduceerde mandeligheid van de voortuinen (je bent gezamenlijk eigendom van het geheel) wordt dit nog eens versterkt.

In de gazons bevinden zich enkele bomen, veelal van het type Robinia Pseudoacacia.

Recent Posts