Onderhoudstips tuin

Onderhoudstips tuin

Ga je aan de slag? Denk eens aan de gezamenlijkheid van de voortuinen: beperk je eens niet alleen tot het stukje tuin voor je eigen huis, maar ga ook eens bij je buren aan de slag: de volgende keer gebeurt het wellicht eens andersom!

Gazons

Onderhoud
Maaien is goed voor het gras, zorg dat je dit regelmatig doet, dit zorgt voor een egaal gazon zonder veel onkruid. Zorg er wel voor dat de grasmaaier niet te laag staat afgesteld, omdat dit mos de kans geeft zich te ontwikkelen.

Ontstaan er oneffenheden of zelfs kuilen in het gazon, dan kan dit door dressen verholpen worden. Dressen is niets anders dan goede en fijngemaakte tuingrond over het gazon uitspreiden. Dit egaal uitspreiden kan eenvoudigweg met de achterkant van een hark plaatsvinden. Zijn er diepe kuiltjes ontstaan in het gazon of gaat het om grote oppervlakten, dan is bijzaaien noodzakelijk. In de overige gevallen is het gras in staat om door de opgebrachte laag heen te groeien. Dressen kan het hele jaar plaatsvinden, maar het liefste voor april of vanaf augustus tot oktober. Voor wat zwaardere gronden (klei, zavel, leemachtig of zwaar humeuze gronden) en vooral ook voor elke grond, waarvan het de bedoeling is dat er een goed en dicht grastapijt op groeit, is het uitstekend deze van tijd tot tijd te bezanden. Bezanden slaat letterlijk op: ‘zand erover’. Voordat u dit doet, dient u wel op regelmatige afstanden gaten te prikken in het gazon. Die prikt u door de tanden van een riek of greep in het gazon te duwen en telkens even te wrikken. Zo komt er niet alleen wat meer lucht in de grond, maar kunnen bij het bezanden ook de zandkorreltjes in deze gaatjes komen. Dit zorgt voor een betere ontwatering van het gazon en vooral ook voor een broodnodige verschraling van de bodem.
Ondanks alle zorg die u aan het gazon zult besteden, zullen andere (on)kruiden en vooral mossen zich proberen te vestigen tussen de grasplantjes. De grotere kruiden zoals paardebloem en madelieven kunt u voor lief nemen of ze met wortel en al uitsteken. Bedenk wel dat paardebloemen en madelieven agressieve groeiers zijn en vooral plat groeien. Ze verdringen daardoor zoetjesaan de graspollen. Hardnekkiger zijn boterbloemen en mossen. Deze twee soorten komen op alle gronden voor. Verwijderen hiervan kan het beste gebeuren met speciaal gereedschap zoals een vertikuteerhark.

Mossen vormen de meest gevreesde aantasting van het gazon. Op vrijwel elke bodemsoort komen ze voor. Een strikt afdoende behandeling ertegen bestaat eigenlijk niet. Soms helpt een extra kalkgift in de vorm van calcium (Ca) of kalium (K) of er moet ferrosulfaat (Fe(so4)2) aan te pas komen. In dit laatste geval is een hoeveelheid van 250 gram/10 m2 voldoende. Helaas blijft het gras na deze behandeling lange tijd wat bruinachtig. Om u het bestrijden van mossen gemakkelijk te maken zijn er kant-en-klare mosdodende middelen. Goede resultaten zijn bijvoorbeeld te krijgen met ‘Pokon Antimos’. Dit is in twee verpakkingen verkrijgbaar, nl. voor gazons tot 30 m2 en tot 75 m2. Ook ‘Fison Greenkeeper’ bevat naast mengmeststoffen een mosdodend middel.

Bemesten
Na het maaien moet het grasplantje telkens maar weer zorgen voor genoeg groene delen om te kunnen overleven. Regelmatig bijmesten (eens per drie weken) met een mengmeststof is daarom voor een goed groeiend en mooi uitziend gazon van uitermate groot belang. Koop een N+P+K (stikstof + fosfor + kalium) meststof. Even goed zijn zogenaamde greenkeepers; een mengmeststof met vaak bijmengingen om ziekten, onkruid en mossen te bestrijden.

Taxushagen

Snoeien
Een taxushaag wordt meestal maar één keer per jaar in de zomer in vorm geknipt.

Ziektes/plagen
Dopluizen zuigen aan de naalden. Naalden worden dan geel en sterven af. Bestrijding van dopluis moet vroeg in het voorjaar gebeuren. Behandel Taxus met Baythroid-plantenspray of Promanal van ECOstyle.
Een enkele keer worden scheuten misvormd of lopen knoppen niet uit of zijn knoppen verdikt. Deze aantasting wordt veroorzaakt door mijten (rondknopziekte). Spuit in dit geval met Spruzit van ECOstyle of knip vroegtijdig aangetaste scheuten af.
De taxuskever (of lapsnuittor) is zwart of bruin van kleur en ca 10 millimeter lang. Ze vreten aan bladen en jonge uitspruitende knoppen. De witte larven brengen schade toe aan wortels. Taxus kan door deze aantasting uiteindelijk afsterven. De taxuskever is moeilijk te bestrijden met de huidige middelen. Spruzit (ECOstyle) en Decis vloeibaar of Pyrethrum (Bayer/Asef) wil weleens helpen.

Buxushagen

Snoeien
Buxus moet gesnoeid worden voor de langste dag (21 juni). De voorkeur gaat uit naar ongeveer eind mei. Een tweede snoeibeurt kan plaatsvinden in begin september. De buxus kan zich dan nog enigszins herstellen en hij gaat dan frisgroen de winter in. Snoei alleen bij bewolkt weer. Snoeien bij zonnig weer geeft verbrandingsverschijnselen.

Als snoeigereedschap kun je gebruik maken van een heggenschaar, een elektrische heggenschaar en een speciale buxusschaar. Om buxusvormen te snoeien kun je ook gebruik maken van een snoeischaar of een gewone huis/tuin en keukenschaar. Een heggenschaar regelmatig nat maken of de heg knippen als hij nog wat vochtig is vergemakkelijkt het knippen. Zorg er wel voor dat de heggenschaar vlijmscherp is. Dit geeft veel minder snoeischade, dus minder bruine blaadjes.

Bomen

Snoeien
De aangeplante jonge bomen in de voortuinen zijn van het type Acacia (Robinia). Tijdens de ontwikkeling moet de harttak worden gekoesterd tot de boom volwassen is. Concurrerende scheuten van de harttak moeten worden verwijderd. Zorg voor een evenwichtige verdeling van de scheuten rondom de stam. Scheuten die te dicht bij de stam groeien, verwijderen. Voorkom bij het snoeien grote wonden. De acacia is gevoelig voor schimmel en zo’n plek geeft snel weefselrot. Hoe meer je een acacia snoeit, des te meer verticaal groeiende scheuten zich ontwikkelen. Beperk dus het snoeien tot het hoogst noodzakelijke. Volwassen bomen helemaal niet meer snoeien. Verjongingssnoei kan dus niet worden toegepast. Is de boom uit z’n kracht gegroeid of heeft takbreuk de vorm ernstig verminkt, dan is vervanging van de boom de enige oplossing.

Paden

Onkruid
De paden naar de voordeuren en die voor de huizen langs lopen zijn aangelegd met gerecycle stenen van het oude kazerneterrein. Dit oogt heel leuk, maar door de grille vormen krijgt onkruid volop de kans om op te komen.
Dit onkruid kun je natuurlijk uittrekken of wegkrabben met een speciaal onkruidkrabbertje. Wortelstokken blijven dan echter vaak achter, waardoor het snel weer op komt. In plaats hiervan kun je het onkruid wegbranden met speciale brandertjes of een onkruidverdelgings-middel gebruiken. Deze zijn te koop bij bijvoorbeeld de Intratuin.

Bronnen

Recent Posts