Mandeligheid

Mandeligheid

“Mandeligheid” is een woord waarvan de meeste bewoners nog nooit gehoord zullen hebben totdat ze hun koopcontract onder ogen kregen. “Mandelig” is volgens het woordenboek “gemeenschappelijk tussen eigenaars van aan elkaar grenzende percelen”. 56 van de 64 woningen in onze wijk hebben te maken met mandeligheid. In onderstaand artikel wordt uitgelegd wat dit in praktijk betekent.

Jouw eigendom, oftewel jouw perceel heeft een bepaald nummer bij het Kadaster. De voortuinen en de achterpaden zijn geen onderdeel van dit perceel. In feite bestaan er geen afzonderlijke voortuinen, maar moet je alle gazons van de aangesloten huizen beschouwen als gemeenschappelijke tuin. Deze gemeenschappelijke tuin kent een eigen kadastraal nummer. Alle aanwonende bewoners hebben een evenredig deel van de gemeenschappelijke tuin in eigendom, dit deel is echter niet precies het deel dat voor jouw deur ligt. Het is net als met aandelen: als je tien procent van de aandelen Shell in bezit hebt, kun je nog niet zeggen dat dat ene olieveld in Koeweit van jou is. Het stukje gras voor het huis van je buurman is dus even zo goed van jou als van je buurman. Dit geldt ook voor de achterpaden en een smalle strook rond de hoekwoningen.

Verplichtingen

De mandeligheid brengt een aantal verplichtingen met zich mee die in het koopcontract onder het kopje “erfdienstbaarheden en kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen” staan beschreven. Een kleine greep hieruit:

  • Je mag niet fietsen/brommen in de achterpaden;
  • Je mag geen fietsen, bromfietsen of kinderwagens in het achterpad plaatsen;
  • Een deur of hek moet altijd naar binnen toe scharnieren;
  • Je mag geen voorwerpen plaatsen in de voortuinen of op de paden;
  • Je voortuin moet hetzelfde uiterlijk hebben als die van je buren.

Andere, algemenere verplichtingen staan in het Burgerlijk Wetboek (titel 5, Boek 5). Artikel 66 lid 2 is echter uitgesloten.

De rol van de VVE

De Vereniging van Eigenaren heeft bovenstaande verplichtingen niet bedacht en kan deze ook niet handhaven. Het zijn verplichtingen die in je koopcontract staan en waarvoor je bij de koop van je woning hebt getekend. De vereniging is opgericht om in gezamenlijkheid de verplichtingen makkelijker na te komen. Vandaar ook de gemeenschappelijke activiteiten. Deze zijn bedoeld om onze voortuinen er ook de komende jaren mooi en identiek uit te laten zien.

Overtredingen

Er zijn een aantal bewoners die toch spullen in hun voortuinen neer zetten. Uit het artikel “Verplichtingen” blijkt dat dit niet toegestaan is. De vereniging kan hier echter niet tegen optreden. Dit behoort niet tot haar taken. Tijdens de ALV van 2013 is besloten dat we bankjes en losse potten met planten gedogen.

Ga eens een gesprek aan met de buurman of -vrouw eventueel samen met andere buren die delen in het gemeenschappelijk eigendom. Je kunt als buurman of -vrouw zelf de betreffende tuin weer in de oude staat terugbrengen, naar de gemeente of zelfs naar de rechter gaan.

Downloads

Links

Recent Posts