Statuten

Statuten

De statuten zijn vastgelegd in de notariële akte van oprichting. Deze akte van oprichting kunt u hieronder downloaden.

Doelstelling

Volgens artikel 3 van de notariële oprichtingsakte (Den Hartog Heuff Notarissen, 13 juli 2000) heeft de vereniging ten doel:

“de behartiging van de belangen van de eigenaren van woningen in het plan Menno van Coehoorn, staande en gelegen aan de Vijverlaan, de Kazernestraat, de Klarenbeekstraat en de Garnizoenstraat te Arnhem in de meest ruime zin, waaronder onder meer begrepen het coördineren van het gezamenlijk onderhoud van de mandelige voortuinen, stroken grond, toegangspoorten en achterpaden, en de bevordering van de saamhorigheid van de eigenaren van de woningen.”

Recent Posts