Beschrijving van het plan en de woningen

Omschrijving van het plan en de woningen

Op de hoek van de Vijverlaan en de Kazernestraat is in het jaar 2000 een aantrekkelijk woonproject verschenen, geflankeerd door beschermde stadsgezichten. Een locatie waaraan de naam “Menno van Coehoorn” sterk is verbonden. De kazerne die zich hier tot voor kort bestond, was immers naar deze roemruchte vestingbouwer vernoemd. Deze vestigingsplaats zou Menno van Coehoorn zelf hebben kunnen uitzoeken. Zo strategisch is zij op een heuvel gelegen.

En nu, waar vind je nog een woonomgeving die zo dicht bij stedelijke voorzieningen is gelegen en toch ook nabij zoveel groen dat uiteindelijk uitmondt op de Veluwe.

De locatie zelf is met z’n reuzen van bomen een groene oase in de stad. Vooral de markante platanen bepalen het aangezicht en de sfeer. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat deze bomen ingepast zijn in het plan en zelfs een belangrijke plaats innemen. Op één van de pleintjes, waaromheen de woningen op karaktervolle wijze zijn gegroepeerd, staat centraal zo’n eerbiedwaardige plataan. En op de hoek van de Vijverlaan en de Kazernestraat wordt zijn soortgenoot opgenomen in een aangenaam groen parkje.

Glooiend terrein komt in onze lage landen slechts zelden voor. Het plan kent een behoorlijk niveauverschil, dat zich met name uit aan de Kazernestraat en de Garnizoenstraat. De woningen volgen daar sprongsgewijs de heuvel en krijgen daarmee vanzelf een geheel eigen uitstraling.

De woningen zijn karaktervol en met gevoel voor verhoudingen en maat ontworpen. Ze zijn zorgvuldig gedetailleerd en hebben een warm kleurenpalet. Overstekken en erkerramen completeren de ambachtelijke sfeer.

Ook de directe woonomgeving heeft veel aandacht gekregen. Dat ziet u aan de omheinde pleintjes, bakstenen erfafscheidingen en bergingen met schuine daken op plaatsen waar het voor het plan van belang is.

Het plan is gemaakt met respect voor het milieu. De woningen zijn opgebouwd uit voornamelijk natuurlijke materialen. De daken zijn gedekt met keramische pannen en de wegen zijn geplaveid met de fraaie gebakken klinkers die de projectontwikkelaar op het terrein aantrof. Het hergebruik van dit materiaal spaart niet alleen het milieu, maar is tegelijk een lust voor het oog.

De woningen zijn zeer goed geïsoleerd en voorzien van een hoogrendementsketel. Zo profiteren de bewoners van een behaaglijk binnenklimaat en lage stookkosten. Uiterst comfortabel is ook de zeer goede geluidsisolatie tussen de woningen, bereikt door ankerloze bouwmuren.

De dakoverstekken zorgen voor behoud van de houten geveldelen. Niet alleen fraai, maar tevens uiterst functioneel dus. En door het behoud van de fraaie bomen bevinden de huizen zich meteen in een natuurlijke omgeving. Om nestelvoorzieningen voor vogels te bieden, zijn enkele woningen voorzien van zogenaamde neststenen.

Bijzonder is de waterhuishouding in het plan. Het water dat op de daken van de woningen valt, wordt geïnfiltreerd in de bodem. Dit is gunstig voor de waterhuishouding van het gebied.

Ook aan de veiligheid is veel aandacht besteed. Veilige routes ingericht als 30-kilometerzone, openbare parkeerplaatsen in het zicht van de woningen en doodlopende, verlichte achterpaden zijn hier voorbeelden van.

(tekst gebaseerd op de inleiding van het bouwboek door Tweepool projectontwikkeling BV)

Recent Posts