Energielabel

Energielabel

Woningen die na 1 januari 2008 verkocht worden (ofwel waarvan de passeerdatum bij de notaris na 1 januari 2008 valt), moeten over een energielabel beschikken. Dit energielabel is vergelijkbaar met het energielabel voor bijvoorbeeld koelkasten en auto’s. Op deze verplichting bestaan een paar uitzonderingen en bijzondere regels. Bijvoorbeeld voor woningen vanaf 1998, hoeft geen nieuw energieonderzoek uitgevoerd te worden. Dan kan gebruik gemaakt worden van het bouwdossier bij de gemeente. Hierin staat een EPC (= energieprestatiecoĆ«fficiĆ«nt) berekend; dit is de basis voor het energielabel.

Het blijkt dat er voor 3 van de 64 woningen in ons project EPC-berekeningen zijn gemaakt en dat deze gebruikt kunnen worden voor alle woningen. Een zogenaamde slechtse-geval-benadering om aan te tonen dat ieder type en iedere woning aan de bouwnorm van 1998 zou voldoen.
Conclusies zijn:

  • EPC type Caponniere = 1,18 (of beter) = Energielabel B
  • EPC type Courtine = 1,12 (of beter) = Energielabel B
  • EPC type Contrescarp / Ravelijn = 1,18 (of beter) = Energielabel B

Alle woningen blijken minimaal over Energielabel B te beschikken. Dit label loopt van EPC 1,05 tot 1,30 waarbij geldt ‘hoe hoger de score, hoe slechter de energieprestatie. Minimaal Energielabel B dus, omdat woningen zijn genomen die het ‘slechtste’ scoren bijvoorbeeld wat betreft zon (verhouding overstek en hoogte woning) en verhoudingen oppervlakte in relatie tot inhoud. Het gat naar Energielabel A is zo groot dat vrij zeker gezegd kan worden dat alle woningen Energielabel B hebben. Het gaat hier om de oorspronkelijke bouwvergunning. Wanneer een uitbouw of bijvoorbeeld een zonneboiler geplaatst is, dan kan dit negatief of positief werken op het label.

Het blijkt dat de regels rond het energielabel nu (eind 2007) nog matig bekend zijn bij bijvoorbeeld burgers, gemeenten, makelaars en notarissen. Laat je dus niet verleiden om te gen flinke kosten (250 euro) een nieuwe Energielabel te laten aanmeten. Dit is in principe niet nodig. Wat wel nog onduidelijk is, is de tegenstrijdigheid tussen de bepaling dat woningen vanaf 1998 geen nieuwe berekening hoeven te laten maken en de bepaling dat een certificaat 10 jaar geldig is.

Links

Recent Posts