Menno van Coehoorn

Menno van Coehoorn

Menno van Coehoorn (1641-1704) is een van de meest veelzijdige militairen uit de Nederlandse geschiedenis. Hij werd geboren in 1641 als zoon van een beroepsmilitair. Zijn vader had de rang van kapitein.

Menno liet al snel blijken in de voetsporen van zijn vader te willen treden, kreeg onderricht in het krijgswezen en studeerde wiskunde en vestingbouwkunde aan de hogeschool te Franeker. Op negentienjarige leeftijd was hij al kapitein bij een infanterieregiment.

Hoewel hij als infanterist en troepencommandant zijn sporen heeft verdiend, is hij ook vooral bekend geworden als vestingbouwkundige. Zijn belangrijkste wapenfeit is de verovering van Namen in 1695. Uit waardering hiervoor werd hij tot luitenant-generaal bevorderd en kreeg hij de titel van baron. (bron: Stichting Menno van Coehoorn & dodenakkers.nl)

Links

Recent Posts